Ostatné športy

Program Slovákov – LOH 2016 Rio

Olympijské hry 2016 v Riu de Janeiro (5. – 21. augusta) prinesú pre fanúšikov letných športov bohatú porciu zážitkov. Slovenských priaznivcov budú zaujímať najmä športy, v ktorých naši reprezentanti majú šancu na zisk medaily. My vám prinášame kompletný program OH aj s časmi (uvedené sú v stredoeurópskom čase).

Pozn.: Ak je pri športovcovi v programe otáznik, znamená to, že nie je isté, či nastúpi, pretože sa predtým ešte musel kvalifikovať.


Program slovenských športovcov deň po dni

Pozrite si program slovenských reprezentantov na LOH 2016 v Rio de Janeiro

 

PIATOK 5. AUGUSTA

LUKOSTREĽBA

Kvalifikácia pre nasadenie – muži (14.00, Baláž)
Kvalifikácia pre nasadenie – ženy (18.00, Longová)

SOBOTA 6. AUGUSTA

CESTNÁ CYKLISTIKA

Cestné preteky s hromadným štartom mužov (14.30, Tybor)

PLÁVANIE

400 m polohové preteky – rozplavba + finále (18.02 + 3.00, Nagy)
100 m prsia – rozplavba + semifinále (19.40 + 4.08, Klobučník)
100 m motýlik – rozplavba + semifinále (18.28 + 3.14, Listopadová)

STOLNÝ TENIS 

Predkolo, 1. a 2. kolo dvojhry žien (14.00, Balážová, Ódorová)
Predkolo, 1. a 2. kolo dvojhry mužov (14.45, Wang Jang)

STREĽBA 

Vzduchová pištoľ 60 mužov – kvalifikácia + finále (18.00 + 20.30, Kopp, Tužinský)

TENIS 

1. kolo dvojhry a štvorhry mužov (15.45, Zelenay?, Martin?)
1. kolo dvojhry žien (15.45, Schmiedlová?)

NEDEĽA 7. AUGUSTA

PLÁVANIE

100 m znak – rozplavba + semifinále (18.02 + 4.12, Listopadová)
100 m motýlik (3.00, Listopadová?)
100 m prsia – finále (3.00, Klobučník?)

STOLNÝ TENIS 

2. a 3. kolo dvojhry žien (14.00, Balážová?, Ódorová?)
2. a 3. kolo dvojhry mužov (14.00, Wang Jang?)

STREĽBA 

Trap mužov – 1. časť kvalifikácie (14.30, Varga, Kovačócy)

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Kvalifikácia žien (19.30, Mokošová)

TENIS 

1. kolo dvojhry a štvorhry mužov (15.45, Zelenay?, Martin?)
1. kolo dvojhry žien (15.45, Schmiedlová?)

VODNÝ SLALOM

Muži: C1 – kvalifikácia (17.30 a 19.30, Beňuš)
Muži: K1 – kvalifikácia (18.20 a 20.20, Grigar)

PONDELOK 8. AUGUSTA

LUKOSTREĽBA 

1. a 2. kolo eliminácie mužov (14.00 a 20.00, Baláž)
1. a 2. kolo eliminácie žien (14.00 a 20.00, Longová)

PLÁVANIE

100 m znak – finále (Listopadová?)

STOLNÝ TENIS 

3. a 4. kolo dvojhry žien (15.00, Balážová?, Ódorová?)
3. a 4. kolo dvojhry mužov (15.00, Wang Jang?)

STREĽBA 

Trap mužov – 2. časť kvalifikácie + finále (14.30 + 20.00, Varga, Kovačócy)

TENIS 

2. kolo dvojhry a štvorhry mužov (15.45, Zelenay?, Martin?)
2. kolo dvojhry žien (15.45, Schmiedlová?)

VODNÝ SLALOM

Muži: C2 – kvalifikácia (17.30 a 19.20, Škantárovci)
Ženy: K1 – kvalifikácia (18.10 a 20.00, Dukátová)

UTOROK 9. AUGUSTA

LUKOSTREĽBA

1. a 2. kolo eliminácie mužov (14.00 a 20.00, Baláž)
1. a 2. kolo eliminácie žien (14.00 a 20.00, Longová)

STOLNÝ TENIS 

Štvrťfinále dvojhry žien (15.00, Balážová?, Ódorová?)
Štvrťfinále dvojhry mužov (15.00, Wang Jang?)

TENIS 

2. kolo dvojhry mužov (15.45, Martin?)
3. kolo dvojhry žien (15.45, Schmiedlová?)

Štvrťfinále štvorhry mužov (15.45, Zelenay?, Martin?)

VODNÝ SLALOM

Muži: C1 – semifinále + finále (18.30 + 20.10, Beňuš?)

STREDA 10. AUGUSTA

LUKOSTREĽBA

1. a 2. kolo eliminácie mužov (14.00 a 20.00, Baláž)
1. a 2. kolo eliminácie žien (14.00 a 20.00, Longová)

STOLNÝ TENIS 

Semifinále + o 3. miesto  a finále dvojhry žien (15.00 + 2.30, Balážová?, Ódorová?)

STREĽBA 

Ľubovoľná pištoľ 60 mužov – kvalifikácia + finále (14.00 + 17.00, Tužinský, Kopp)

TENIS

3. kolo dvojhry mužov (15.45, Martin?)

Štvrťfinále dvojhry žien (15.45, Schmiedlová?)
Semifinále štvorhry mužov (15.45, Zelenay?, Martin?)

VODNÝ SLALOM

Muži: K1 – semifinále + finále (18.30 + 20.15, Grigar?),

ŠTVRTOK 11. AUGUSTA

LUKOSTREĽBA 

Osemfinále, štvrťfinále, semifinále + o 3. miesto a finále žien (14.00 + 21.44, Longová?)

STOLNÝ TENIS

Semifinále + o 3. miesto a finále dvojhry mužov (15.00, Wang Jang?)

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA

Viacboj žien (21.00, Mokošová?)

TENIS 

Štvrťfinále dvojhry mužov (17.00, Martin?)
Semifinále dvojhry žien (17.00, Schmiedlová?)

VODNÝ SLALOM

Muži: C2 – semifinále + finále (17.30 + 19.15, Škantárovci?)
Ženy: K1 – semifinále + finále (18.15 + 20.00, Dukátová?)

PIATOK 12. AUGUSTA

ATLETIKA 

800 m mužov – rozbehy (15.10, Repčík),

Kladivo žien – kvalifikácia (1.40, Hrašnová)
20 km chôdza mužov (19.30, Kučmín)

LUKOSTREĽBA 

Osemfinále, štvrťfinále, semifinále + o 3. miesto a finále mužov (14.00 + 21.44, Baláž?)

PLÁVANIE 

1500 m voľný spôsob – rozplavby (18.40, Nagy)

STREĽBA

Skeet žien – kvalifikácia + finále (14.00 + 20.00, Barteková)

TENIS 

Semifinále dvojhry mužov (17.00, Martin?)
O 3. miesto a finále štvorhry mužov (17.00, Zelenay?, Martin?)

SOBOTA 13. AUGUSTA

ATLETIKA 

Trojskok žien – kvalifikácia (14.40, D. Velďáková)

400 m žien – rozbehy (16.00, Putalová)
800 m mužov – semifinále (3.05, Repčík?)

PLÁVANIE

1500 m voľný spôsob – finále (3.00, Nagy?)

TENIS 

O 3. miesto dvojhry žien (17.00, Schmiedlová?)

O 3. miesto dvojhry mužov (17.00, Martin?)

NEDEĽA 14. AUGUSTA

ATLETIKA 

Výška mužov – kvalifikácia (1.30, Bubeník)
400 m žien – semifinále (1.35, Putalová?)
Maratón žien (14.30, Berešová)
Trojskok žien – finále (1.55, D. Velďáková?)

SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE 

Kvalifikačná technická zostava dvojíc (16.00, Labáthová, Daabousová)

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Preskoky a bradlá žien (19.44, Mokošová?)

TENIS

Finále dvojhry žien (17.00, Schmiedlová?)

Finále dvojhry mužov (17.00, Martin?)

PONDELOK 15. AUGUSTA

ATLETIKA 

400 m prekážok mužov – rozbehy (16.30, Kučera)
Kladivo žien – finále (15.40, Hrašnová?)
800 m mužov – finále (3.25, Repčík?)
400 m žien – finále (3.45, Putalová?)

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

1000 m: K1 – rozjazdy a semifinále mužov (15.14, Gelle)
1000 m: C1 – rozjazdy a semifinále mužov (14.08, Farkas)
200 m: K1 – rozjazdy a semifinále žien (14.45, Kohlová)

SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE 

Kvalifikačná voľná zostava dvojíc (16.00, Labáthová, Daabousová)

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Kladina žien (20.42, Mokošová?)

UTOROK 16. AUGUSTA

ATLETIKA

Diaľka žien – kvalifikácia (2.05, J. Velďáková)
400 m prekážok mužov – semifinále (2.35, Kučera?)
Výška mužov – finále (1.30, Bubeník?)

DIAĽKOVÉ PLÁVANIE

10 km mužov (13.00, Nagy)

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

1000 m: K1 – finále mužov (15.12, Gelle?)
1000 m: C1 – finále mužov (14.08, Farkas?)
200 m: K1 – finále žien (14.47, Kohlová?)

SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE

Finále dvojíc (19.00, Labáthová, Daabousová?)

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Prostných žien (19.45, Barbora Mokošová?)

VZPIERANIE

Nad 105 kg mužov (20.30, Kružel)

STREDA 17. AUGUSTA

ATLETIKA 

Kladivo mužov – kvalifikácia (14.40, Lomnický)
800 m žien – rozbehy (15.55, Hrivnák Klocová)
Diaľka žien – finále (2.15, J. Velďáková?)

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA 

1000 m: K2 – rozjazdy a semifinále mužov (14.08, Vlček, Tarr)
500 m: K1 – rozjazdy a semifinále žien (14.58, Kohlová)

ŠTVRTOK 18. AUGUSTA

ATLETIKA 

800 m žien – semifinále (2.15, Hrivnák Klocová?)
400 m prekážok mužov – finále (17.00, Kučera?)

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

1000 m: K2 – finále mužov (14.00, Vlček? Tarr?)
500 m: K1 – finále žien (15.03, Kohlová?)

TRIATLON 

Muži (16.00, Varga)

PIATOK 19. AUGUSTA

ATLETIKA

50 km chôdza mužov (13.00, Tóth, Tišťan, Majdán)
20 km chôdza žien (19.30, Gáliková, Czaková)
Kladivo – finále mužov (2.05, Lomnický?)

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

1000 m: K4 – rozjazdy a semifinále mužov (14.59 Vlček, Tarr, Myšák, Linka)

SOBOTA 20. AUGUSTA

ATLETIKA 

800 m žien – finále (2.15, Hrivnák Klocová?)

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

1000 m: K4 – finále mužov (14.57, Vlček, Tarr, Myšák, Linka?)

NEDEĽA 21. AUGUSTA

HORSKÁ CYKLISTIKA 

Cross country mužov (17.30, Sagan)

LOH 2016: Vizitky Slovákov

Slovensko na OH Rio 2016: O medaily budú v 28 športoch bojovať tisícky športovcov vrátane 52 Slovákov. Najväčšími nádejami na úspech sú v slovenskej výprave chodec Matej Tóth; strelci Erika Varga a Danka Barteková; štvorkajak; vodní slalomári Matej Beňuš, Jana Dukátová, bratranci Škantárovci a Jakub Grigar; cyklista Peter Sagan.

ATLETIKA (16)

Iveta Putalová (400 m)
dátum a miesto narodenia: 24. marca 1988/Bratislava, klub: BK Hraj na tie nohy Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Lucia Hrivnák Klocová (800 m)
dátum a miesto narodenia: 20. novembra 1983/Martin, klub: AK ZŤS Martin, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 3 / 6. miesto na 1500 m v Londýne 2012

Katarína Berešová (maratón)
dátum a miesto narodenia: 10. októbra 1987/Trebišov, klub: TJ Obalservis Košice, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 96. miesto v Londýne 2012

Jana Velďáková (diaľka)
dátum a miesto narodenia: 3. júna 1981/Rožňava, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 2 / 27. miesto v Londýne 2012

Dana Velďáková (trojskok)
dátum a miesto narodenia: 3. júna 1981/Rožňava, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 2 / 12. miesto v Londýne 2012

Martina Hrašnová (kladivo)
dátum a miesto narodenia: 21. marca 1983/Bratislava, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 2 / 8. miesto v Pekingu 2008

Mária Gáliková (20 km chôdza)
dátum a miesto narodenia: 21. augusta 1980/Nová Baňa, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Mária Czaková (20 km chôdza)
dátum a miesto narodenia: 2. októbra 1988/Nitra, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 51. miesto na 20 km v Londýne 2012

Jozef Repčík (800 m)
dátum a miesto narodenia: 3. augusta 1986/Myjava, klub: BK Hraj na tie nohy Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 46. miesto v Pekingu 2008

Matúš Bubeník (výška)
dátum a miesto narodenia: 14. novembra 1989/Hodonín, ČR, klub: AC Stavbár Nitra, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Marcel Lomnický (kladivo)
dátum a miesto narodenia: 6. júla 1987/Nitra, klub: VŠC Dukla Banká Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 15. miesto v Londýne 2012

Anton Kučmín (20 km chôdza)
dátum a miesto narodenia: 7. júna 1984/Ilava, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 23. miesto na 20 km v Londýne 2012

Matej Tóth (50 km chôdza)
dátum a miesto narodenia: 10. februára 1983/Nitra, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 3 / 5. mieste na 50 km v Londýne 2012, 26. miesto na 20 km v Pekingu 2008

Martin Tišťan (50 km chôdza)
dátum a miesto narodenia: 12. novembra 1992/Banská Bystrica, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Dušan Majdán (50 km chôdza)
dátum a miesto narodenia: 8. septembra 1987/Hnúšťa, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Martin Kučera (400 m prek.)
dátum a miesto narodenia: 10. mája 1990/Bratislava, klub: BK Hraj na tie nohy Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

CESTNÁ CYKLISTIKA (1)

Patrik Tybor (preteky s hromadným štartom)
dátum a miesto narodenia: 16. septembra 1987/Ilava, klub: CK Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

DIAĽKOVÉ PLÁVANIE (1)

Richard Nagy (10 km)
dátum a miesto narodenia: 9. marca 1993/Želiezovce, klub: J&T Sportteam, počet doterajších účastí na
OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

HORSKÁ CYKLISTIKA (1)

Peter Sagan (cross country)
dátum a miesto narodenia: 26. januára 1990/Žilina, klub: Tinkoff, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 34. miesto pretekoch s hromadným štartom cestných cyklistov v Londýne 2012

LUKOSTREĽBA (2)

Alexandra Longová (jednotlivkyne)
dátum a miesto narodenia: 7. februára 1994/Bratislava, klub: Blue Arrows Viničné, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Boris Baláž (jednotlivci)
dátum a miesto narodenia: 20. novembra 1997/Liptovský Mikuláš, klub: Liptovský školský lukostrelecký klub Liptovský Mikuláš, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

PLÁVANIE (3)

Richard Nagy (1500 v sp. a 400 polohové preteky)
dátum a miesto narodenia: 9. marca 1993/Želiezovce, klub: J&T Sportteam, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Tomáš Klobučník (100 m prsia)
dátum a miesto narodenia: 21. júna 1990/Topoľčany, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 23. miesto na 200 m prsia v Londýne 2012

Katarína Listopadová (100 m motýlik a 100 m znak)
dátum a miesto narodenia: 22. marca 1993/Bratislava, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 28. miesto na 200 m pol. pret. v Londýne 2012

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (7)

Erik Vlček (K4 a K2)
dátum a miesto narodenia: 29. decembra 1981/Komárno, klub: ŠCP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 4 / striebro v K1 na 1000 m v Pekingu 2008, bronz v K1 na 1000 m v Aténach 2004, 4. miesto v K1 na 1000 m v Sydney 2000

Juraj Tarr (K4 a K2)
dátum a miesto narodenia: 18. febrára 1979/Komárno, klub: ŠCP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 3 / striebro v K1 na 1000 m v Pekingu 2008, 4. miesto v K1 na 1000 m v Sydney 2000

Denis Myšák (K4)
dátum a miesto narodenia: 30. novembra 1995/Bojnice, klub: ŠCP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Tibor Linka (K4)
dátum a miesto narodenia: 13. februára 1995/Dunajská Streda, klub: ŠCP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Peter Gelle (K1)
dátum a miesto narodenia: 23. augusta 1984/Nové Zámky, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 6. miesto v K4 na 1000 m a 8. miesto v K2 na 1000 m v Londýne 2012

Martina Kohlová (K1)
dátum a miesto narodenia: 16. novembra 1984/Bratislava, klub: ŠKP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 2 / 13. miesto v K2 na 500 m s Ivanou Kmeťovou v Pekingu 2008 aj Londýne 2012

Vincent Farkaš (C1)
dátum a miesto narodenia: 13. januára 1993/Šamorín, klub: VŠC Dukla Banká Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

STOLNÝ TENIS (3)

Wang Jang (dvojhra)
dátum a miesto narodenia: 24. septembra 1994/An-chuej, Čína, klub: ASTS Olympia-Unia Grudziadz/Poľ., počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Barbora Balážová (dvojhra)
dátum a miesto narodenia: 18. marca 1992/Topoľčany, klub: TUSEM Essen/Nem., počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Eva Ódorová (dvojhra)
dátum a miesto narodenia: 22. novembra 1979/Komárno, klub: TTACC 86 Poitiers/Fr., počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

STREĽBA (5)

Erik Varga (trap)
dátum a miesto narodenia: 9. júna 1976/Šaľa, klub: ŠKP Trnava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 2 / 9. miesto v Pekingu 2008, 12. miesto v Londýne 2012

Marián Kovačócy (trap)
dátum a miesto narodenia: 17. septembra 1984/Trnava, klub: ŠKP Trnava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Danka Barteková (skeet)
dátum a miesto narodenia: 19. októbra 1984/Trenčín, klub: ŠKP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 2 / bronz v Londýne 2012, 8. miesto v Pekingu 2008

Juraj Tužinský (vzduchová pištoľ, ľubovoľná pištoľ)
dátum a miesto narodenia: 24. augusta 1984/Lučenec, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 15. miesto vo vzduchovej a 23. miesto v ľubovoľnej pištoli v Londýne 2012

Pavol Kopp (vzduchová pištoľ, ľubovoľná pištoľ)
dátum a miesto narodenia: 27. decembra 1978/Martin, klub: ŠKP Martin, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 2 / 5. miesto v ľubovoľnej pištoli v Pekingu 2008, 20. miesto v ľubovoľnej a 21. miesto vo vzduchovej pištoli v Londýne 2012

SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE (2)

Jana Labáthová (súťaž dvojíc)
dátum a miesto narodenia: 27. septembra 1988/Bratislava, klub: TJ Iuventa Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Nada Daabousová (súťaž dvojíc)
dátum a miesto narodenia: 15. januára 1997/Bratislava, klub: Slávia STU Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA (1)

Barbora Mokošová (viacboj)
dátum a miesto narodenia: 10. marca 1997/Bratislava, klub: Slávia UK Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

TENIS (3)

Karolína Schmiedlová (dvojhra, štvorhra)
dátum a miesto narodenia: 13. septembra 1994/Košice, klub: TK Mladosť Košice, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Andrej Martin (dvojhra, štvorhra)
dátum a miesto narodenia: 20. septembra 1989/Bratislava, klub: TC Empire Trnava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Igor Zelenay (štvorhra)
dátum a miesto narodenia: 2. októbra 1982/Trenčín, klub: TC Empire Trnava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

TRIATLON (1)

Richard Varga
dátum a miesto narodenia: 28. januára 1989/Bratislava, klub: Triax Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 22. miesto v Londýne 2012

VODNÝ SLALOM (5)

Matej Beňuš (C1)
dátum a miesto narodenia: 2. novembra 1987/Bratislava, klub: ŠCP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Jakub Grigar (K1)
dátum a miesto narodenia: 27. apríla 1997/Liptovský Mikuláš, klub: KTK Dukla Liptovský Mikuláš, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Jana Dukátová (K1)
dátum a miesto narodenia: 13. júna 1983/Bratislava, klub: KK Divoká voda, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 1 / 6. miesto v K1 žien v Londýne 2012

Ladislav Škantár (C2)
dátum a miesto narodenia: 11. februára 1983/Kežmarok, klub: ŠCP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Peter Škantár (C2)
dátum a miesto narodenia: 20. júla 1982/Kežmarok, klub: ŠCP Bratislava, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

VZPIERANIE (1)

Ondrej Kružel (nad 105 kg)
dátum a miesto narodenia: 23. augusta 1988/Trstená, klub: VŠC Dukla Banská Bystrica, počet doterajších účastí na OH/najlepšie umiestnenie: 0 / –

Zdroj: youtube.com, rio2016.com, tasr